Knight Online Private Serverlar
Knight Online Private Serverlar

Knight Online Private Serverlar Hakkındaki Tüm Paylaşımlar.
 
AnasayfaTakvimSSSAramaÜye ListesiKullanıcı GruplarıKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 AI Server Log Analyzer ! [ Serverda Uçan Kuştan Haberiniz Olsun !.. ]

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Corleone
Administrator
Administrator
avatar

Tuttuğu Takım : Beşiktaşlı
Ruh Hâli : Neşeli
Mesaj Sayısı : 1540
Kullanıcı Puanı : 35000
Saygınlık : 10381
+500 Repliler
Üyelik Tarihi : 24/07/09
Yaş : 23
Şubesi : Ä°stanbul

MesajKonu: AI Server Log Analyzer ! [ Serverda Uçan Kuştan Haberiniz Olsun !.. ]   Ptsi Ağus. 03, 2009 11:13 pm

Program AI Serverın her açıldığında oyundaki bazı işlemleri kaydettiği log dosyalarını okuyup analiz ediyor.Açıklamaları türkçeye çevirip liste olarak kaydetmenize izin veriyor.Loglardan aldığı bilgileri analiz ederek bilgilendirme bölümünde size seçtiğiniz günün loglarının kısaca bir özetini veriyor ..

: Screenshot :

Click this bar to view the small image.


: Programın Kullanımı :

1) Programı Açıyorsunuz


a. Isterseniz AI Server konumunu belirleyip tarihe göre logları analiz edebilirsiniz.

b. Isterseniz dosyadan seçeceğiniz logları tek tek analiz edip kaydedebilirsiniz.


Program logları programı çalıştırdığınız yere tarihine göre kayıt eder ...

: Bilgilendirme :


Programda hiçbir dll , activex vb. kullanılmamıştır ^^ Bu nedenle hiçbir gereksinim istemez.

: Download :

Rapidshare :
[Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]
Uploaded.to [Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]
: Source Download : (VB6)
Rapidshare : [Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]
Uploaded.to : [Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]
Kod:
'#########################################################'
'#### Trayhoper's AI Server Log Analyzer Source Codes ####'
'#### 31 Temmuz 2009 Cuma ####'
'#########################################################'
Dim GenelText, YerelText, MonText As String
Dim ItemLog, UserLog, MonsterLog As String
Dim Gun(3), Ay, Yil As String
Dim Konum, UserKonum, ItemKonum, MonsterKonum As String
Dim MonSayi, UserSayi, ItemSayi, LevelSayi, GirisSayi, CikisSayi, MonCSayi As Integer
Dim MonGun, MonAy, MonYil As String
Dim UsGun, UsAy, UsYil As String
Dim ItGun, ItAy, ItYil As String
Private Sub Command1_Click()
On Error GoTo hata
Gun(0) = Left(Text1.Text, 1)
Gun(1) = Right(Text1.Text, 1)
Gun(2) = Replace(Gun(0), "0", "") + Gun(1)
Ay = Replace(Text2.Text, "0", "")
Yil = Text3.Text
Gun(3) = Yil + "-" + Ay + "-" + Gun(2)
ItemLog = "ItemLog-" + Gun(3) + ".txt"
UserLog = "UserLog-" + Gun(3) + ".txt"
MonsterLog = "MonsterReport-" + Gun(3) + ".txt"
UserKonum = Konum & "\" & UserLog
ItemKonum = Konum & "\" & ItemLog
MonsterKonum = Konum & "\" & MonsterLog
UserÇöz (UserKonum)
ItemÇöz (ItemKonum)
MonsterÇöz (MonsterKonum)
Exit Sub
hata:
If Err.Number = "53" Then MsgBox "Verilen tarihle ilgili bazı kayıtlar bulunamadı , bulunan kayıtlar listelendi !", vbCritical
If Not Err.Number = "53" Then MsgBox "Beklenmedik bir hata oluştu !", vbCritical
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Konum = CDModule.BrowseForFolder(Me.hWnd, "AI Serverın Bulunduğu Klasörü Seçin !")
If Not Konum = vbNullString Then
SaveSetting "TrayhopeR", "AI Server", "Konum", Konum
End If
Text4.Text = Konum
End Sub
Private Sub Command3_Click()
Dim Ret As String
Ret = CDModule.ShowOpenDlg(Me.hWnd)
ItemÇöz Ret
End Sub

Private Sub Command4_Click()
Dim Ret As String
Ret = CDModule.ShowOpenDlg(Me.hWnd)
UserÇöz Ret
End Sub

Private Sub Command5_Click()
Listkayit List1, "UserLog_" & UsGun & "-" & UsAy & "-" & UsYil
End Sub

Private Sub Command6_Click()
Listkayit List3, "ItemLog_" & ItGun & "-" & ItAy & "-" & ItYil
End Sub

Private Sub Command8_Click()
Listkayit List3, "MonsterLog_" + MonGun + "-" + MonAy & "-" + MonYil
End Sub

Private Sub Command9_Click()
Dim Ret As String
Ret = CDModule.ShowOpenDlg(Me.hWnd)
MonsterÇöz Ret
End Sub
Private Sub Form_Load()
Dim AIKonumu As String
Dim Tarihci As String
Tarihci = GetSetting("TrayhopeR", "Analyzer", "Tarih")
If Not Tarihci = vbNullString Then
Text5.Text = Tarihci
End If
SaveSetting "TrayhopeR", "Analyzer", "Tarih", Date & " (" & Time & ")"
AIKonumu = GetSetting("TrayhopeR", "AI Server", "Konum")
Konum = AIKonumu
If Not AIKonumu = vbNullString Then
Main.Caption = Main.Caption + " (" & AIKonumu & ")"
End If
Text4.Text = AIKonumu
MonSayi = 0
ItemSayi = 0
UserSayi = 0
End Sub
Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If Not Chr(KeyAscii) Like "[0123456789.]" Then KeyAscii = 0
End Sub
Private Sub Text2_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If Not Chr(KeyAscii) Like "[0123456789.]" Then KeyAscii = 0
End Sub
Private Sub Text3_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If Not Chr(KeyAscii) Like "[0123456789.]" Then KeyAscii = 0
End Sub
Public Sub UserÇöz(Dosya As String)
Dim arr() As String
Dim barr() As String
Dim bölge As String
Dim DosyaTrim2() As String
Dim DosyaTrim As String
Dim a$
DosyaTrim = Right(Dosya, 18)
DosyaTrim2 = Split(DosyaTrim, "-")
Yil = DosyaTrim2(1)
Ay = DosyaTrim2(2)
Gun(3) = DosyaTrim2(3)
Text1.Text = Replace(Gun(3), ".", "")
Text1.Text = Replace(Text1.Text, "t", "")
Text1.Text = Replace(Text1.Text, "x", "")
Text2.Text = Replace(Ay, ".", "")
Text3.Text = Yil
UsGun = Text1.Text
UsAy = Text2.Text
UsYil = Text3.Text
List1.Clear
Open Dosya For Input As #1
Do Until EOF(1)
Line Input #1, a$
arr = Split(a$, ",")
barr = Split(arr(0), " ")
Select Case Trim(arr(3))
Case Is = "21"
bölge = "Moradon"
Case Is = "201"
bölge = "Colony Zone"
Case Is = "1"
bölge = "Luferson Castle"
Case Is = "2"
bölge = "El Morad Castle"
Case Is > "21"
bölge = "Tanımsız Harita"
End Select

Select Case arr(1)
Case Is = " LogIn"
GirisSayi = GirisSayi + 1
List4.AddItem Trim(arr(6))
GenelText = arr(6) & "(" & Trim(arr(2)) & ")" & " Isimli Kullanıcı Saat " & barr(1) & " Itibariyle Oyuna Giriş Yaptı ! (" & arr(4) & "," & arr(5) & ") - " & bölge
Case Is = " LogOut"
CikisSayi = CikisSayi + 1
GenelText = arr(6) & "(" & Trim(arr(2)) & ")" & " Isimli Kullanıcı Saat " & barr(1) & " Itibariyle Oyundan Çıkış Yaptı ! (" & arr(4) & "," & arr(5) & ") - " & bölge
Case Is = " LevelUp"
LevelSayi = LevelSayi + 1
GenelText = arr(6) & "(" & Trim(arr(2)) & ")" & " Isimli Kullanıcı Saat " & barr(1) & " Itibariyle " & arr(2) & " Level Oldu ! (" & arr(4) & "," & arr(5) & ") - " & bölge
End Select
List1.AddItem GenelText
DoEvents
Loop
Close #1

ListTemizle
End Sub
Public Sub ItemÇöz(Dosya As String)
Dim Canavar, x, Z As String
Dim DosyaTrim2() As String
Dim DosyaTrim As String
Dim arr() As String
Dim bölge As String
Dim a$
DosyaTrim = Right(Dosya, 22)
DosyaTrim2 = Split(DosyaTrim, "-")
Yil = DosyaTrim2(1)
Ay = DosyaTrim2(2)
Gun(3) = DosyaTrim2(3)
Text1.Text = Replace(Gun(3), ".", "")
Text1.Text = Replace(Text1.Text, "t", "")
Text1.Text = Replace(Text1.Text, "x", "")
Text2.Text = Replace(Ay, ".", "")
Text3.Text = Yil
ItGun = Text1.Text
ItAy = Text2.Text
ItYil = Text3.Text
List2.Clear
Open Dosya For Input As #2
Do Until EOF(2)
Line Input #2, a$
arr = Split(a$, ",")
Select Case Trim(arr(3))
Case Is = "zone=21"
bölge = "Moradon"
Case Is = "zone=201"
bölge = "Colony Zone"
Case Is = "zone=1"
bölge = "Luferson Castle"
Case Is = "zone=2"
bölge = "El Morad Castle"
End Select
Canavar = Int(Trim(Len(arr(1)))) - 6
Canavar = Right(arr(1), Canavar)
x = Int(Trim(Len(arr(4)))) - 3
x = Right(arr(4), x)
Z = Int(Trim(Len(arr(5)))) - 3
Z = Right(arr(5), Z)
YerelText = Canavar & " Adlı Canavardan " & arr(0) & " Item Kodlu Item Düştü ! (" & x & "," & Z & ") - " & bölge
List2.AddItem YerelText
DoEvents
Loop
ItemSayi = List2.ListCount
Close #2
Label13.Caption = "Toplam Düşen Item Sayısı : " & ItemSayi
End Sub
Public Sub MonsterÇöz(Dosya As String)
Dim arr() As String
Dim DosyaTrim2() As String
Dim DosyaTrim As String
Dim a$
DosyaTrim = Right(Dosya, 18)
DosyaTrim2 = Split(DosyaTrim, "-")
Yil = DosyaTrim2(1)
Ay = DosyaTrim2(2)
Gun(3) = DosyaTrim2(3)
Text1.Text = Replace(Gun(3), ".", "")
Text1.Text = Replace(Text1.Text, "t", "")
Text1.Text = Replace(Text1.Text, "x", "")
Text2.Text = Replace(Ay, ".", "")
Text3.Text = Yil
MonGun = Text1.Text
MonAy = Text2.Text
MonYil = Text3.Text
Open Dosya For Input As #3
Do Until EOF(3)
Line Input #3, a$
arr = Split(a$, ",")
MonText = arr(2) & " Tane " & arr(1) & "(" & arr(0) & ")" & " Kesilmiş"
MonSayi = MonSayi + arr(2)
If arr(2) = " 0" Then
MonText = "0"
End If
If Not MonText = "0" Then
List3.AddItem MonText
DoEvents
End If
Loop
Close #3
MonCSayi = List3.ListCount
Label11.Caption = "Toplam Kesilen Canavar : " & MonSayi
Label12.Caption = "Toplam Kesilen Canavar Çeşidi : " & MonCSayi
End Sub
Public Sub ListTemizle()
Dim i As Long
Dim j As Long
With List4
For i = 0 To .ListCount - 1
For j = .ListCount To (i + 1) Step -1
If .List(j) = .List(i) Then
.RemoveItem j
End If
Next
Next
End With
UserSayi = List4.ListCount
Label8.Caption = "Toplam Alınan Level : " & LevelSayi
Label9.Caption = "Oyuna Toplam Giriş Sayısı : " & GirisSayi
Label10.Caption = "Oyundan Toplam Çıkış Sayısı : " & CikisSayi
Label14.Caption = "Giriş Yapan Farklı Kullanıcı Sayısı : " & UserSayi
End Sub
Private Sub Listkayit(Liste As ListBox, Isim As String)
Dim Sayac%
Open App.Path & "\" & Isim & ".txt" For Output As #1
For Sayac = 0 To Liste.ListCount - 1
Print #1, Liste.List(Sayac)
Next Sayac
Close #1
End Sub
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://k2private.yetkin-forum.com
 
AI Server Log Analyzer ! [ Serverda Uçan Kuştan Haberiniz Olsun !.. ]
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Knight Online Private Serverlar :: Paylaşımlar :: Programlar-
Buraya geçin: